Op weg naar een collectieve dynamiek op niveau van de zorgzones

De prioritaire acties van de zorgzone Centrum-West

Voortdurend bijgewerkte lijst van initiatieven die al actief zijn in de zorgzone Centrum-West, gekoppeld aan de 9 prioritaire acties die zijn vastgesteld tijdens de bijeenkomsten in 2023.

Een initiatief van de vzw Brusano en CBCS

In samenwerking met Crebis

Met de steun van de GGC