Op weg naar een collectieve dynamiek op niveau van de zorgzones

De prioritaire acties van de zorgzone Noord-Oost

Voortdurend bijgewerkte lijst van initiatieven die al actief zijn in de zorgzone Noord-Oost, gekoppeld aan de 9 prioritaire acties die zijn vastgesteld tijdens de bijeenkomsten in 2023.

Een initiatief van de vzw Brusano en CBCS

In samenwerking met Crebis

Met de steun van de GGC