Op weg naar een collectieve dynamiek op niveau van de zorgzones

De prioritaire acties van de zorgzone Zuid

Voortdurend bijgewerkte lijst van initiatieven die al actief zijn in de zorgzone Zuid, gekoppeld aan de 9 prioritaire acties die zijn vastgesteld tijdens de bijeenkomsten in 2023.

Een initiatief van de vzw Brusano en CBCS

In samenwerking met Crebis

Met de steun van de GGC