Op weg naar een collectieve dynamiek op niveau van de zorgzones

Presentatie

Wat is in een paar woorden het “veranderatelier”?

Het veranderatelier is een ruimte voor welzijns- en gezondheidsprofessionals, begunstigden, patiënten en mantelzorgers, waar zij elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen informeren en organiseren en samen acties kunnen uitwerken die aansluiten bij de opdrachten van de zorgzone.

Die opdrachten zijn:

  • kennis
  • netwerk
  • coördinatie
  • gezondheidspreventie/ -bevordering

Een zorgzone, wat is dat ?

Een zorgzone  is een gebied met 200.000 tot 300.000 inwoners, en op schaal daarvan moet een organisatie voor zorg en ondersteuning op welzijns- en gezondheidsvlak worden ontwikkeld. Die organisatie moet coherent zijn en worden gecoördineerd met de wijken en het Gewest.

De territoriale organisatie wordt opgezet in het verlengde van de gewestelijke (Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan) en federale (Interfederaal Plan voor Geïntegreerde Zorg) hervormingen en heeft tot doel de manier waarop het welzijns- en gezondheidsaanbod op territoriale basis wordt georganiseerd, te herzien.

En concreet ?

Het proces wordt binnen elke zorgzone ondersteund door een Ondersteuningsgroep van de Zorgzone, initieel bestaande uit actoren die reeds acties of opdrachten op deze territoriale schaal hebben uitgevoerd. Die groep zal dan worden uitgebreid en evolueren in functie van de belangen en behoeften.

Door het organiseren van de veranderateliers wil de Ondersteuningsgroep van de Zorgzone een plaats bieden voor discussie en reflectie, zodat we samen kunnen werken aan het opbouwen van een territoriale sociale en gezondheidsorganisatie.

Voor een samenvatting van het werk dat in juni en oktober is uitgevoerd in de verschillende zorgzones, raadpleeg je de pagina voor de zorgzone waarin je geïnteresseerd bent. Deze bevat het materiaal en samenvattingen van de bijeenkomsten.

Waarom een territoriale organisatie?

Sociale problemen en lichamelijke en mentale gezondheidsproblemen zijn met elkaar verweven en maken de ervaren situaties en parcours complexer. De huidige sectorale organisatie toont haar grenzen en volstaat niet langer om tegemoet te komen aan de behoeften van de bevolking.

Brusano en CBCS ondersteunen de noodzaak van de oprichting van een territoriale organisatie op verschillende niveaus (wijken, zorgzones, gewest) die de welzijns- en gezondheidsactoren uitnodigt om hun verantwoordelijkheid op te nemen voor een bepaalde bevolkingsgroep. Die organisatie moet collectief actie kunnen ondernemen voor de ontwikkeling van een omgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid en de levenskwaliteit. Dat heeft als doel te voorkomen dat zich individuele of collectieve problemen voordoen (zoals isolement, sociale uitsluiting, chronische ziekten) en om ervoor te zorgen dat de ervaren moeilijkheden worden opgelost.

Ondanks een moeilijke context die professionals en organisaties onder druk zet, geven deze ateliers de mensen op het terrein de kans om verandering aan te sturen. 

Een aantal data :

2022 – Opstartfase : Er werden binnen de 5 zorgzones verschillende initiatieven voorgesteld: een opendeurdag, een focusgroep (4 vergaderingen) en een enquête (online).

Ontdek hier het voorbereidend werk dat heeft geleid tot de opstelling van het operationeel verslag met de prioritaire acties en de voorwaarden om ze uit te voeren.

2023 – Dat werk wordt in 2023 voortgezet door de invoering van concrete acties binnen de zorgzones. De agenda van de ontmoetingen en de documenten van die vergaderingen zijn beschikbaar op de pagina’s van elke zorgzone.

2024 – Praktische uitvoering van het stappenplan, opzetten van coördinatie van de zorgzones etc.

Wil je graag een seminarie organiseren over de territoriale benadering en de uitdagingen van een geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan? Dan organiseren we een moment van uitwisseling en reflectie binnen jouw team of jouw instelling. Wens je je te organiseren samen met een andere welzijns- en gezondheidsstructuur om de reflectie te verruimen en van dit moment een gelegenheid te maken voor werknemers om elkaar te ontmoeten, dan is dat nog beter. Neem contact met ons op!

Praktische informatie

Zorgzone Noord
Zorgzone Noord-Oost
Zorgzone Zuid-Oost
Zorgzone Zuid
Zorgzone Centrum-West
Noord Noord-oost Zuid-oost Zuid Centrum-west

Contact

02 880 29 80
info@brusano.brussels

Een initiatief van de vzw Brusano en CBCS

In samenwerking met Crebis

Met de steun van de GGC