Op weg naar een collectieve dynamiek op niveau van de zorgzones

Zorgzone Centrum-West

De zorgzone Centrum-West omvat de gemeenten Anderlecht, Molenbeek en Brussel-Stad (deel). Dit gebied telt 302 507 inwoners.

De veranderateliers zijn bijeenkomsten, georganiseerd per zorgzone, om professionals uit de sociale gezondheidszorg en burgers in staat te stellen elkaar te ontmoeten, informatie in te winnen, acties te organiseren en mee te bouwen aan de ontwikkeling van een coherente en gecoördineerde organisatie van zorg en sociale gezondheidsondersteuning, ten voordele van iedereen.

Woon of werk je in dit gebied? Doe dan met ons mee!

Contact

🎯 zorgzone-centrum-west.brussels

✉️ info@zorgzone-centrum-west.brussels

☎️ +32 2 880 29 87

Agenda

Veranderatelier

10/06/2024
09:00-13:00
Circularium: Bergensesteenweg 95, 1070 Anderlecht
Lunch aangeboden

Het programma:

  • Vooruitzichten voor de Zorgzone Centrum-West 2024/25
  • Presentatie van de actieprincipes die als leidraad dienen voor de verwezenlijking van de missies van de zorgzones
  • Collectief werken aan de uitvoering van bepaalde acties (meer details volgen)
  • Lunch
Register

Documenten

Samenvatting INTER-ZOGAB ontmoeting (zorgzone ondersteuningsgroep) – maart 2024

30/04/2024

De 5 Zorgzones Ondersteuningsgroepen kwamen bijeen om elkaar te leren kennen en hun werk te coördineren. Samenvatting van de veranderingateliers in maart.

Feedback over het Veranderatelier van februari 2024

22/02/2024

Het vierde Veranderatelier van februari van zorgzone Centrum-West bracht diverse actoren uit het zorg- en socialehulpnetwerk samen. ‘s Ochtends was er om het ijs te breken een dynamische activiteit die op veel bijval kon rekenen. Daarna werd aan de hand van een presentatie over
de thema’s in de zorgzone de context geschetst, en een kaart toonde de sociale ongelijkheden in gezondheid. Tot slot volgde een presentatie van de prioritaire acties van de zorgzone.

Presentatie van de bijeenkomst in februari 2024

22/02/2024

Context en programma van de ochtend

Samenvatting INTER-ZOGAB ontmoeting (zorgzone ondersteuningsgroep) – november 2023

11/12/2023

De 5 Zorgzones Ondersteuningsgroepen kwamen bijeen om elkaar te leren kennen en hun werk te coördineren. Samenvatting van de veranderingateliers in oktober.

Feedback over het Veranderatelier van oktober 2023

16/10/2023

Klik hier voor meer informatie over de discussies en vooruitzichten voor actie in de zorgzone Centrum-West.

Presentatie van de bijeenkomst in oktober 2023

16/10/2023

Context en programma van de ochtend

Samenvatting INTER-ZOGAB ontmoeting (zorgzone ondersteuningsgroep) – juli 2023

15/07/2023

De 5 Zorgzones Ondersteuningsgroepen kwamen bijeen om elkaar te leren kennen en hun werk te coördineren. Samenvatting van de veranderingateliers in juni.

Feedback over het Veranderatelier van juni 2023

22/06/2023

Klik hier voor meer informatie over de discussies en vooruitzichten voor actie in de zorgzone Centrum-West.

Presentatie van de bijeenkomst in juni 2023

22/06/2023

Context en programma van de ochtend

Een initiatief van de vzw Brusano en CBCS

In samenwerking met Crebis

Met de steun van de GGC