Op weg naar een collectieve dynamiek op niveau van de zorgzones
banner-atelier

Digitale consultatie

Presentatie

Ter gelegenheid van de opendeurdagen en focusgroepen hebben we tal van Brusselse professionals uit de welzijns- en gezondheidssector gevraagd naar de uitdagingen van een territoriale en geïntegreerde organisatie in het Brusselse Gewest. Elke deelnemer kon ook actievoorstellen indienen die prioriteit moeten krijgen wanneer de toekomstige opdrachten van de zorgregio’s ingevoerd worden.

Op basis van die eerste analyses stellen we jullie een online enquête voor om de prioriteiten en de voorwaarden voor de invoering ervan verder te bepalen.

Waarvoor?

Al uw bijdragen zullen in aanmerking worden genomen om de kern te vormen van een operationeel verslag met concrete acties, de middelen die nodig zijn om ze uit te voeren en de planning van de uitvoering ervan.

Dit verslag zal in het voorjaar van 2023 beschikbaar zijn op de websites van Brusano en CBCS.

De enquête is voorbij, dank aan alle deelnemers

Contact : Karine Boussart 

 

Digitale consultatie in beeld

Een initiatief van de vzw Brusano en CBCS

In samenwerking met Crebis

Met de steun van de GGC