Op weg naar een collectieve dynamiek op niveau van de zorgzones

Presentatie van de bijeenkomst in juni 2024

Vooruitgang van de acties & beheer  – Zorgzone Zuid-Oost: bevolking en welzijns- en gezondheidsdiensten – Perspectieven 2024 – Beheer en participatieruimtes – Zorgzone Zuid-Oost: wat achtergrondinformatie … – Het welzijns- en gezondheidsaanbod in de Zorgzone Zuid-Oost –

Een initiatief van de vzw Brusano en CBCS

In samenwerking met Crebis

Met de steun van de GGC