Op weg naar een collectieve dynamiek op niveau van de zorgzones

Feedback over het Veranderatelier van februari 2024

  • 100 professionals uit diverse sectoren samen
  • Voorstelling van het nieuwe team van zorgzone Zuid
  • Opvolging van de Brusselse context
  • Focus op de 2 lanceringsacties van de zorgzone: Helpdesk & Opendeurweken, naast de thematische werkgroepen (geestelijke gezondheid, gezondheidscrisis, band tussen ziekenhuis en ambulante zorg, en gezondheidspreventie/- bevordering).

Een initiatief van de vzw Brusano en CBCS

In samenwerking met Crebis

Met de steun van de GGC