Op weg naar een collectieve dynamiek op niveau van de zorgzones

Feedback over het Veranderatelier van februari 2024

Het vierde Veranderatelier van februari van zorgzone Centrum-West bracht diverse actoren uit het zorg- en socialehulpnetwerk samen. ‘s Ochtends was er om het ijs te breken een dynamische activiteit die op veel bijval kon rekenen. Daarna werd aan de hand van een presentatie over
de thema’s in de zorgzone de context geschetst, en een kaart toonde de sociale ongelijkheden in gezondheid. Tot slot volgde een presentatie van de prioritaire acties van de zorgzone.

Een initiatief van de vzw Brusano en CBCS

In samenwerking met Crebis

Met de steun van de GGC