Op weg naar een collectieve dynamiek op niveau van de zorgzones

Feedback over het Veranderatelier van februari 2024

  • 73 deelnemers
  • Context & overlopen van het proces dat sinds 2022 is geïmplementeerd
  • Rondetafelgesprekken: Informatiepunt voor de bevolking, thematische werkgroepen, Helpdesk

Een initiatief van de vzw Brusano en CBCS

In samenwerking met Crebis

Met de steun van de GGC