Op weg naar een collectieve dynamiek op niveau van de zorgzones

Feedback over het Veranderatelier van februari 2024

Begin februari bracht het vierde Veranderatelier van zorgzone Zuid-Oost ongeveer 70 actoren uit de welzijns-/gezondheidssector in uiteenlopende functies en organisaties bij elkaar.
De inleiding bracht de lokale thema’s in herinnering en bood een overzicht van het overleg door de vier Sociale Coördinaties. Ook de eerste acties die het team van de zorgzone (actief sinds januari 2024) moet uitvoeren, werden toegelicht.

Een initiatief van de vzw Brusano en CBCS

In samenwerking met Crebis

Met de steun van de GGC