Op weg naar een collectieve dynamiek op niveau van de zorgzones
banner-atelier

Zorgzone ZUID - OOST

Collectief actie ondernemen binnen jouw zorgzone.

Praktische informatie

Volgende bijeenkomst

Documenten

Tijdens de ateliers deelden de deelnemers de initiatieven die al actief zijn in hun zorgzones. Vind ze voor elk van de prioritaire acties in de zorgzone (dit document wordt voortdurend bijgewerkt):
De 5 Zorgzones ondersteuningsgroepen kwamen bijeen om elkaar te leren kennen en hun werk te coördineren:
Op 26 juni 2023 werd de Veranderatelier georganiseerd, een ochtendbijeenkomst voor sociale en gezondheidsactoren in de zorgzone

Contact 

info@brusano.brussels – +32 2 880 29 80

 

Een initiatief van de vzw Brusano en CBCS

In samenwerking met Crebis

Met de steun van de GGC